Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

TASK Today: Gezondheid en goed werkgeverschap

De gemeente Hoorn was vorig jaar met stip de winnaar in de Stappa-actie die TASK organiseerde voor haar medewerkers en opdrachtgevers. Maar liefst 20 teams liepen in virtuele zin naar een school in Thailand, een Net4kids-project dat is geadopteerd door TASK. Hoe heeft de afdeling van Douwe van de Vaart de actie ervaren en op welke manier geeft de gemeente Hoorn invulling aan haar MVO-verantwoordelijkheid?Douwe van der Vaart is bureauhoofd van de afdeling Stadsbeheer In Hoorn en vorig jaar de trotse captain van het winnende team in de Stappa-actie van TASK. In een spannend en competitief programma koppelde TASK de bouw van een school in Thailand, een project van Net4 kids, aan het bewegingsprogramma van Stappa. Maar liefst 20 teams liepen in virtuele zin naar het goede doel in Thailand. De teams legde elk in 42 dagen 13.000 kilometer af naar het einddoel. Dat betekent 10.000 stappen per deelnemer per dag. Via een stappenteller werden de stappen bij gehouden en de afgelegde route werd via een website in kaart gebracht. Doelstelling achter dit bewegingsprogramma is medewerkers op een leuke, competitieve manier te stimuleren om méér te bewegen. In Hoorn viel de actie in goede aarde.

Sportieve uitdaging

Via een speciaal aangemaakte WhatsApp-groep ‘de stappentellers’ werden in Hoorn de resultaten en oppeppertjes met elkaar gedeeld. Van het begin af aan was het gehele team ‘supergemotiveerd’, aldus Douwe. Toen de vraag van TASK binnen kwam of ook de gemeente Hoorn, opdrachtgever en goede relatie van TASK, wilde meedoen aan de actie, meldden zich gelijk de eerste enthousiastelingen aan. In no time was het team rond. ‘Wat vooral aanspreekt is de combinatie van het goede doel met de sportieve uitdaging,’ aldus Douwe.

Goed werkgeverschap

Het team was én is nog steeds heel enthousiast. De gemeente Hoorn focust al een aantal jaar op gezondheid in brede zin, in het kader van invulling geven aan goed werkgeverschap. Pas nog werd aan de medewerkers om ideeën gevraagd voor activiteiten die zij in dat kader georganiseerd zouden willen zien. De Stappa-actie werd daarbij meerdere malen genoemd. Een van de activiteiten voor het komende jaar is in ieder geval al bekend. Onlangs kreeg de gemeente een Europese subsidie om een uitgebreide medische keuring voor haar medewerkers te laten uitvoeren. Zo weet iedere deelnemer straks hoe het met zijn of haar gezondheid is gesteld.

Plezier

Douwe legt uit waarom de gemeente Hoorn haar MVO-activiteiten heeft geconcentreerd rondom het thema gezondheid. ‘De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. We willen graag dat mensen hier met plezier kunnen blijven werken. Dat geldt extra voor een groep als de buitendienst. Die vergrijst terwijl de pensioenleeftijd omhoog gaat. Maar ook voor anderen geldt dat de werkdruk toeneemt, door reorganisaties bijvoorbeeld. We moeten elkaar een beetje in de gaten houden, zorgen dat iedereen zijn werk gezond en met plezier kan blijven doen.’

Bewustwording

Het motiveren van mensen om te gaan bewegen is natuurlijk altijd een heikel punt. Dat was dan ook het mooie van de Stappa-actie, zegt Douwe. ‘De sportieve inspanning werd gekoppeld aan een goed doel. Daarnaast werkt het competitieve element natuurlijk heel stimulerend. Mensen zetten dan toch nog even een extra beentje voor. En het goede nieuws is dat mensen nog steeds meer bewegen! Ik had het er laatst nog over met mijn medewerkers. Mensen die vóór de actie minder geneigd waren om in actie te komen, gaven aan dat ze nog steeds méér sporten dan voorheen. De Stappa-actie heeft dus echt stimulerend gewerkt, ook voor de lange termijn. Dat heeft te maken met bewustwording van hoe je leeft en beweegt.’

Winnaarsmentaliteit

De competitie in de teams heeft gezorgd voor cohesie op de werkvloer. Douwe: ‘Je werkt samen aan gezondheid. Er ontstaat een winnaarsmentaliteit, er ontstonden echt teams. Mensen merken: dit is erg leuk om te doen, en vooral om het samen te doen.’ De gemeente Hoorn heeft net de ‘Gezond en fit-weken’ afgesloten, vertelt Douwe. Dit was een gemeentebreed project waarbij mensen konden sporten maar ook tests konden laten afnemen, bijvoorbeeld op cholestorol-gehalte. ‘Er was sport door en voor collega’s, in kleinschalige teams, en er was van alles te doen op het brede gebied van gezondheid, voeding en zingeving. Als werkgever willen we graag daar waar mogelijk het goede voorbeeld geven. Natuurlijk is het een belangrijke doelstelling om het ziekteverzuim te verlagen, maar als werkgever ligt je verantwoordelijkheid breder. Het is goed om te zien dat veel medewerkers dat oppakken en dat een breed bewustzijn ontstaat over gezond leven en de rol van beweging daarbij.’

Bron:Publicatiedatum: 19 december 2014
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top