Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

SAA een bijzonder complex project waar expertise en kunde onmisbaar blijkt

Het project Schiphol-Amsterdam-Almere, kortweg SAA, is één van de grootste wegenprogramma’s van de komende tien jaar. Doelstellingen zijn het uitbreiden van de wegencapaciteit, maar nadrukkelijk ook het vergroten van de leefbaarheid.


Met het project is 4,7 miljard euro aan investeringen gemoeid. Met recht een forse klus, die in vijf deelprojecten wordt uitgevoerd en rond 2025 zijn afgerond. TASK is al vier jaar betrokken als preferred supplier voor SAA. Directeur Bedrijfsvoering Ajold Muntinghe vertelt wat er allemaal bij een dergelijke gigantische operatie komt kijken en welke competenties Rijkswaterstaat daarbij hard nodig heeft.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een verbreding van de A1, A6, A9 en A10 over maar liefst 63 kilometer. Op een grote kaart zijn de deelprojecten van SAA schematisch in kleur aangegeven. Ze zijn inmiddels in alle fasen, van aanbesteding tot halverwege de uitvoering, zegt Ajold Muntinghe. De verbreding van de A10 loopt aan kop. het meest ver. De buitenring van de A10-Oost is inmiddels gereed, compleet met geluidsschermen. SAA staat dan ook niet alleen voor meer asfalt, stelt Muntinghe. ‘Het gaat ons om een betere doorstroming op de wegen, maar ook om een betere leefomgeving achter de geluidsschermen.’ Voor het traject tussen Almere en Diemen is de aanbesteding afgerond en zijn de voorbereidingswerkzaamheden in volle gang. Een deel van de A1 bij Muiden en Diemen zal verlegd worden naar een zuidelijker gelegen tracé, er komt een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en er komt een aquaduct bij Muiden dat de brug over de Vecht gaat vervangen. Ook het verbreden van de Hollandse Brug staat op het programma, als onderdeel van het aanpakken van het knooppunt Muiderberg, waarbij ook de spoorbrug wordt vervangen. Muntinghe: ‘De uitvoering is net gestart. Het project is uitbesteed middels een DBFM-contract.’ DBFM staat voor Design, Built, Finance en Maintain. 

Inpassing

Het deel van de A9 langs Zuidoost, de Gaasperdammerweg, omvat onder andere de aanleg van een drie kilometer lange landtunnel waarbij veel aandacht is voor de inpassing in de omgeving. Daarbij moet de weg ook tijdens de wegwerkzaamheden berijdbaar blijven. ‘We zijn in 2013 gestart met de aanbesteding’ zegt Muntinghe. Voor de verbreding van de A6 bij Almere zijn de contractvoorbereidingen in volle gang en voor de A9 bij Amstelveen is onlangs een akkoord bereikt tussen Rijk en gemeente over een aanpassing van de oorspronkelijke plannen. In plaats van een tunnel wordt de weg verdiept gelegd. 

Kaders

De directie van SAA bestaat uit drie leden, naast de directeur Bedrijfsvoering zijn er een programmadirecteur en een directeur Productie, waarvan de laatste onder meer verantwoordelijk is voor het omgevingsmanagement. Muntinghe is verantwoordelijk voor de financiering van de vijf projecten en de planning. Daarnaast trekt hij een zesde project: de grondverwerving voor alle projecten. In de dagelijkse praktijk heeft Muntinghe vooral veel contact met de projectmanagers van de projecten. ‘Mijn taak is ervoor te zorgen dat de projecten verlopen binnen de afgesproken kaders waarbinnen de bedragen vastliggen. Als er een afwijking is in de planning of de financiering hoor ik dat uiteraard graag zo snel mogelijk. Als het een positieve afwijking is hebben we een kort gesprek. Maar met name als het om negatieve afwijkingen gaat moet ik snel maatregelen kunnen nemen.’ Bij echte tegenvallers overlegt Muntinghe onder anderen met de DG van Rijkswaterstaat, de DG Beleid en de financieel directeur van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. ‘Met elkaar moeten we een oplossing zien te vinden.’ 

Dynamiek

Muntinghe werkt inmiddels 18 jaar bij Rijkswaterstaat, op verschillende plekken. ‘Maar nog nooit op zo’n groot project. SAA is wat financieel volume betreft momenteel het grootste project van Rijkswaterstaat.’ Van origine is Muntinghe ‘techneut’, maar hij studeerde daarnaast af in de bedrijfskunde. Daar bleek uiteindelijk zijn hart te liggen. ‘Inmiddels moet je mij geen brug meer laten ontwerpen. Mijn ambities lagen toch elders, niet in de techniek. De pure techniek vind ik te eenzijdig, hoewel er natuurlijk ook erg mooie kanten aan zitten.’ Financiering past beter bij hem, zegt Muntinghe, omdat het heel breed is. ‘Het draait nooit simpel alleen maar om geld, er zijn altijd veel meer andere aspecten bij betrokken. Mijn werk is erg dynamisch, ik voer veel overleggen, er gebeurt veel. Zeker bij zo’n groot project als SAA.’

Integraal Projectmanagement

TASK kent Muntinghe al zo’n tien jaar. Sinds vier jaar is TASK preferred supplier voor SAA. Muntinghe is erg te spreken over de krachten die TASK levert. ‘TASK is een van onze hofleveranciers, en tot volle tevredenheid. TASK levert goede mensen. Ik verwacht dan ook nog een langdurige samenwerking met TASK. De contracten met de individuele mensen worden verlengd.’ Rijkswaterstaat huurt met name in op de competenties die niet tot de kernfuncties van Rijkswaterstaat zelf worden gerekend. Bij alle projecten werkt Rijkswaterstaat met het IPM-model, wat staat voor Integraal Projectmanagement. De vijf rollen die daarbij worden onderscheiden zijn projectmanagement, contractmanagement, technisch management, omgevingsmanagement en projectbeheersing. Voor alle vijf de processen levert TASK benodigde deskundigheid; voor SAA op dit moment het meeste op het gebied van technisch en contractmanagement.

Kwalificaties

Muntinghe vindt het een compliment waard dat TASK altijd de juiste persoon met de juiste kwalificaties weet te leveren. ‘Wat TASK levert voldoet prima en TASK kan altijd heel snel aan onze vraag voldoen. Dat vind ik erg knap.’ Naast de inhoudelijke kwalificaties vindt Rijkswaterstaat het belangrijk dat mensen goed in het team passen. Muntinghe vat het samen onder de afkorting VET: voorspelbaarheid, efficiency en teamwork. Hij licht toe: ‘Als ergens mogelijke risico’s liggen, dan wil ik dat graag in een vroegtijdig stadium weten. Efficiency betekent dat ik graag mensen heb die de per definitie complexe projecten niet nóg complexer maken, maar zo behapbaar en efficiënt mogelijk behandelen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat het goed samenwerken is. Want er moet wel iedere dag met elkaar gelachen worden. Je moet plezier hebben in je werk. Uiteindelijk zijn het de mensen die het project maken met elkaar. Ik zie graag zes projectteams die het naar hun zin hebben: dan gebeuren de goede dingen in de projecten. TASK is in staat om mensen te leveren die binnen dit eisenplaatje passen.’

No nonsense

Muntinghe vat de behoefte van Rijkswaterstaat samen als ‘no nonsense mensen, die in staat zijn het eenvoudig te houden’. ‘Daar moet je echt slim voor zijn met dergelijke complexe grote en langlopende projecten. Problemen kom je altijd wel tegen, dat is onvermijdelijk. Cruciaal is dan dat je mensen hebt die de problemen op de juiste manier weten te adresseren. Belangrijk vinden wij ook dat de technische mensen in staat zijn de zaken zodanig begrijpelijk te maken dat degene die de besluiten moeten nemen, daar op kunnen varen. Zaken moet je naar behapbare proporties kunnen terugbrengen.’ Dat TASK veel mensen heeft die jarenlange ervaring hebben opgedaan bij soortgelijke grote infrastructurele werken zoals de Noord-Zuidlijn en HSL-Zuid is absoluut een pre voor Muntinghe. ‘Die mensen hebben zichzelf al bewezen. Ze weten hoe je in een complexe omgeving omgaat met risico’s, techniek, en alles waar je maar tegen aan kan lopen. Zulke mensen wil je graag hebben.’ 

Meedenken

Bijkomstig voordeel is dat Muntinghe de relatie met TASK als bijzonder plezierig ervaart. Met directeur Geert Kotter is de relatie ‘uitstekend’, zegt Muntinghe. ‘Geert houdt zich aan de afspraken, je weet wat je aan hem hebt. Hij is recht door zee. Dat vind ik heel belangrijk. Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is voor de bureaus met wie wij werken omdat onze eisen echt heel streng zijn. Ik waardeer het dan ook zeer dat TASK zich altijd binnen het contract aan alle afspraken heeft gehouden.’ Ook over de mensen van TASK met wie Muntinghe in de projecten samenwerkt is Muntinghe zeer te spreken. ‘TASK’ers denken altijd goed met me mee in projecten. Je kunt de zaken gerust aan ze overlaten: TASK regelt alles altijd prima. Ze zijn niet voor niets onze hofleverancier voor SAA!’

Bron:Publicatiedatum: 21 juli 2014
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top