Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

De professionals van de Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn is een van de meest tot de verbeelding sprekende infra-projecten van Nederland. De diepte van de tunnel en de stations maakt het werk complex, net als het feit dat de lijn dwars door de binnenstad loopt. TASK levert alweer zes jaar een groot aantal professionals aan de organisatie, die wordt geleid door Benno Stoiber en Gerard Scheffrahn.  

Vanuit hun kantoor op hetGerard Scheffrahn (foto: Wiep van Apeldoorn) Rokin zitten Benno Stoiber en Gerard Scheffrahn letterlijk bovenop het werk. Van hier af kijk je uit op de bouw van station Rokin van de Noord/Zuidlijn. Een écht kijkje op het werk aan het diepgelegen station krijg je echter pas als je afdaalt via de grote rode ‘M’. Dan pas begin je iets te begrijpen van de enorme dimensies van het station. Gerard: ‘De hal van het station is bijna 25 meter hoog, dat komt overeen met een flatgebouw van 10 verdiepingen. Daarnaast is het station nog eens 200 meter lang en 25 meter breed. Een zeker voor Nederlandse begrippen uniek bouwwerk, wij zijn immers niet gewend om tot zo’n grote diepte te bouwen.’

Integraal verantwoordelijk

Benno en Gerard zijn als projectmanagers gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van het “werkend vervoersysteem” Noord/Zuidlijn. Daarnaast zijn beiden contractmanager voor een aantal deelcontracten. Beiden zijn al sinds 2009 als contractmanager bij de Noord/Zuidlijn betrokken. Gerard: ‘Wij heben echt onze roots in het project.’ Sinds oktober 2013 nemen ze als projectmanagers het gehele pakket aan contracten voor hun rekening. ‘Het is een beetje een duobaan: we zijn met z’n tweeën wel integraal verantwoordelijk, maar hebben een duidelijke portefeuilleverdeling. Benno is verantwoordelijk voor de baan- en bovenbouwcontracten waaronder alles valt dat met transport, techniek en de afbouw te maken heeft. Gerard staat aan de lat voor de onderbouw (waaronder de diepe stations) en de systeemintegratie.’

Spanningsboog

De organisatie is bewust zo ingericht dat er een wederzijdse afhankelijkheid is. Benno: ‘Natuurlijk is er een gezonde spanningsboog, maar we zijn ook van elkaar afhankelijk.’ In de verschillende fasen geven de beide projectmanagers het stokje aan elkaar over. Gerard staat aan de basis, met de onderbouw, waarna Benno verder gaat met de baan- en bovenbouw en Gerard vervolgens in de laatste fase met de systeemintegratie de lead weer over neemt. ‘Maar samen zijn we uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat.’ 

Kantelen

Op dit moment zijn de tunnels en de stations aan zowel de noord- als zuidkant van de lijn klaar. In de binnenstad zijn nu drie stations in ruwbouw bijna klaar zodat binnenkort kan worden begonnen aan de afbouw. Aan de baan- en bovenbouw wordt gewerkt richting de binnenstad toe. Het punt is bereikt waarop het werk en daarmee ook de organisatie is gekanteld, zegt Benno. In het verleden lag het zwaartepunt op de onderbouw. ‘De bouw van de tunnel was natuurlijk lange tijd dominant. Nu de betonbouw bijna klaar is, is het moment aangebroken van equiperen van de ruwbouw.’ Dat betekent onder meer dat de alle plafonds, wanden en vloeren worden afgewerkt en installaties, ICT en liften geplaatst. Kortom, ‘alle toeters en bellen’.

Systeem

Met die kanteling van ruwbouw naar afbouw zijn ook andere disciplines nodig. Het geheel moet nu als één systeem gaan fungeren. Onder meer de ICT en telecom gaan daarin een belangrijk rol spelen. De kanteling in de organisatie komt tot uiting in de benodigde disciplines en in de contacten met de stakeholders. De communicatie was voorheen vrijwel geheel gericht op de ruwbouw en de ‘buren’ die daarvan overlast ondervonden. Nu komen daar nieuwe partijen bij zoals de toekomstige exploitant van de lijn – het GVB – en de onderhoudspartijen. Benno: ‘De organisatie wordt aangepast aan de fase waarin we nu zitten. Nieuwe disciplines en partijen brengen andere mensen, een andere cultuur. Dat betekent dat we ook deels andere mensen nodig hebben. Juist op omgevingsmanagement hebben we veel ervaring opgedaan. De kunst is om de lessen daarvan nu te verankeren in de nieuwe contracten.’

Samenleving

Er komen nu veel nieuwe mensen binnen, die het verleden niet hebben meegemaakt, zegt Gerard. ‘Toch zijn we naar buiten toe nog steeds dezelfde organisatie. De uitdaging ligt in het overbrengen van de cultuur, van de grondhouding naar de nieuwe lichting en die te vertalen naar de nieuwe situatie.’ De nieuwe partijen bestaan naast het GVB ook uit de hulp- en nooddiensten en niet te vergeten de goedkeurende instanties. Deze laatsten moeten de veiligheid van de stations (vastgoed) en de treinen goedkeuren, maar ook voor hen is de Noord/Zuidlijn een bijzonder project. Gerard: ‘Zo’n diepe lijn is ook voor de Omgevingsdienst nieuw. Samen moeten we ontdekken wat je daarin tegen komt en hoe je daar mee omgaat. We hebben te maken met een zich ontwikkelende werkelijkheid, waarin je niet kunt terugvallen op gewoonte en routine. We moeten daarbij ook blijven beseffen dat de Noord/Zuidlijn niet alleen een technisch project is, maar vooral ook een maatschappelijk project waarvoor we moeten zorgen voor een goede landing in de samenleving.’

Multidisciplinair

De grote dynamiek en het grote aantal zeer diverse partijen dat bij de realisatie van de Noord/Zuidlijn is betrokken, maakt van hun baan een wereldbaan, zeggen beide projectmanagers.‘Kijk maar eens naar een dag in mijn agenda. We spreken met zoveel verschillende partijen. Dat multidisciplinaire karakter maakt dit werk zo ontzettend leuk.’ Beiden hebben een achtergrond in de techniek. Dat is belangrijk, want om een goede analyse van de risico’s te maken moet je wel begrijpen wat er gebeurt, zegt Benno. Gerard omschrijft hun rol als ‘zoeken waar anderen niet zoeken’. ‘Er werken hier veel specialisten, die allemaal prima in staat zijn om hun vraagstukken goed op te lossen. Wij kijken breder dan de afzonderlijke specialismes. Vragen bijvoorbeeld: “is dat wel een juiste vraagstuk?” Soms hoef je iets niet technisch op te lossen, maar kun je het ook in organisatorische zin oplossen.’

Noord ZuidlijnKernwaarden

Een van de grootste uitdagingen voor de directie is dan ook om een integraal team neer te zetten. Gerard: ‘Technische vaardigheden zijn belangrijk, want dit een technisch complex proces. Maar het is wel een project dat is ingebed in de samenleving. Dat vraagt om diplomatieke en communicatieve handigheid.’ Naar aanleiding van het dieptepunt van het project, met de verzakking van een aantal panden op de Vijzelgracht, heeft de organisatie een aantal kernwaarden benoemd . Benno: ‘De belangrijkste daarbij is ‘de reiziger centraal’, in al ons handelen, doen en beslissen.’ Maar ook alert zijn: zo zijn wij 24-7 beschikbaar voor noodgevallen. Wij reageren onmiddellijk als er iets gebeurt, om te laten zien dat we er altijd zijn.’ Ook sensitiviteit is een belangrijke kernwaarde, vult Gerard aan. ‘Wij walsen niet over belangen van anderen. Onze kernwaarden zijn voor ons een belangrijke manier om de organisatie in te richten en te leiden.’

Juiste match

De mensen in de organisatie zijn in de eerste plaats professionals, zegt Benno. ‘Onze mensen hebben een hoge graad van kennis en kunde, en weten die te vertalen naar het project. Ze vinden het leuk om hier te werken en voelen zich verbonden met het project. Dit is geen 9 tot 5 baan, maar onze mensen kijken niet naar de klok, maar naar het resultaat.’ TASK is al zes jaar betrokken bij de Noord/Zuidlijn en is met een groot aantal mensen vertegenwoordigd. ‘Ik beschouw ze als collega’s’, zegt Gerard. ‘Je werkt als zo lang intensief en gecommitteerd met elkaar. We zijn profesionals die elkaar hier ontmoeten. We gaan voor het project.’‘TASK weet vaak de juiste match te vinden’, zegt Benno. ‘Het gaat ons niet om de tent, maar om de vent. De mensen die TASK aanbiedt, sluiten altijd goed aan bij het functieprofiel. Ze kijken er serieus naar en weten goede mensen aan te bieden. Dat zegt iets over de professionaliteit van TASK. Daarmee voelen wij ons als opdrachtgever ook serieus genomen.’ Gerard: ‘Wij zoeken mensen die passen bij de organisatie, mensen die eager zijn, resultaatgericht, collegiaal en flexibel. Aan het feit dat er hier al zo lang de nodige mensen van TASK rondlopen, kun je zeker de conclusie trekken dat het klikt.’  

(Foto's via Wiep van Apeldoorn en de Noord/Zuidlijn).

Bron:Publicatiedatum: 25 maart 2014
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top