Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Opmerkelijke verhalen: #2 Egyptische Koeienstallen

Constructeur Jan van Geel

 
   


Beste vakbroeders en collega’s,

Het einde van mijn loopbaan als praktikant, tekenaar, constructeur, hoofdconstructeur en constructief ontwerper begint zijn einde te naderen. Begonnen in de tijd juist na de oliecrisis in 1975 en, als het de komende jaren nog goed gaat met de gezondheid en het gezin, werk ik tot medio 2017 bij TASK.

Ik heb tijdens mijn carriére het nodige meegemaakt, van grote flaters tot opmerkelijke prestaties. Komende weken neem ik jullie mee terug in de tijd met de meeste opmerkelijke projecten. Veel lees plezier!

 

Egyptische Koeienstallen


Begin jaren tachtig werkte ik fulltime bij een reken- en tekenbureauvan ca. 30 personen dat hoofdzakelijk werktekeningen voorstaalconstructiebedrijven leverde. Het reken- en tekenbedrijf loopt op datmoment erg goed, omdat er zeer veel werk is voor de Offshore Boorplatforms en Jacketsvoor olie- en gaswinning in de Noordzee.


Het zijn economische gezien moeilijke tijden, destaalconstructiebedrijven die zich op de Nederlandse markt begeven hebben hetniet gemakkelijk. Om toch te overleven zoeken bedrijven, waaronder ook een staalconstructiebedrijfnabij Rotterdam, een andere afzetmarkt voor staalconstructies.   
Een bedrijfsleider van het staalconstructiebedrijf inkwestie krijgt met een Letter of Intend iets opmerkelijks voor elkaar. Circa150 koeienstallen in Egypte! Geld is geen probleem want de broer van de steenrijkeAbdullah staat daar persoonlijk voor garant.

Samen met een team van hechte collega’s beginnen we aan deopdracht. Het stellen van open vragen voor een programma van eisen werd me nietin dank afgenomen, dus het ontwerpproces is daardoor betrekkelijk eenvoudiggeworden. We waren vrij in ons ontwerp.

Onze eerste taak was het berekenen en tekenen van de funderingenvoor de staalconstructies voor één van de koeienstallen. Na een paar wekenbleek dat opeens niet meer nodig want de fundering is , zogezegd, niet in eencontainer te vervoeren.

Hoezo in een container?

Het plan was om de staalconstructies hier in Nederland teproduceren om vervolgens te vervoeren naar de bouwplaats in Egypte en daar te assembleren.De productie van de staalconstructie verliep voorspoedig, de mensen van hetbedrijf zijn allemaal aan het werk geweest.

Volgens de heersende geloofsovertuiging moet het regenwater vrij over Godsakker vloeien. Als gevolg daarvan konden wij ook de dakgoten uit ons eersteontwerp halen. Door de opeenstapeling van dit soort probleempjes besloten wijom het hele project nogmaals onder de loep te nemen. Eerst maar eens vragen hoedie koeien in Egypte moesten komen, want een koeienstal zonder koeien geeft nuook niet bepaald het gewenste eindresultaat.

Met de naderende opleverdatum in zicht beginnen wij en hetconstructiebedrijf ons toch een beetje zorgen te maken. Het is niet de prijs, daarstaat immers de broer van Abdullah garant voor. Het is de rest! Wat is de restdan? Alles behalve de staalconstructie. Hoe moet een Nederlandse bedrijf noueen volledige state-of-the-art koeienstal opleveren in een vreemd land?

Het ministerie van landbouw en visserij had een panklareoplossing voor dergelijke initiatieven. Tijdens een bezoek ontvingen we eenpracht van een boekwerk met daarin voorbeelden van Jumping-room tot slachterijom een dergelijke “fabriek” te kunnen realiseren. Alles stond erin: inclusiefinstallaties en HVAC.

We hebben daar werk van gemaakt! Al snel stond er eenlay-out op papier met de tekeningen voor bouwkunde, installaties enconstructies. In het ontwerp werden tal van creatieve oplossingen verwerkt omde realisatie onder lokale omstandigheden mogelijk te maken.

Er is een prototype gemaakt van een koeiestal en er is eenstal geleverd in containers. Eenmaal aangekomen is deze nooit in elkaar gezet.Er was in de haven een container met de verbindingsmiddelen “kwijtgeraakt”. Al metal één groot fiasco.

En de broer vanAbdullah?


Daarvan is ook niets meer vernomen en alle 150 contracten waren dan ook niet meerte achterhalen.

De gevolgen en consequenties zijn aanzienlijk geweest, hetstaalconstructiebedrijf is failliet gegaan. Het ingenieursbureau cq. reken- entekenbureau heeft er een stevige onbetaalde rekening aan over gehouden. Hetreken-en tekenbureau heeft het desondanks nog lang volgehouden, doch welvleugellam, maar de Offshore blijk een tijdelijke redding totdat het ook daartijdelijk minder ging. Een paar jaar later ging het reken-en tekenbureau overde kop.

Al met al geen blijvende gevolgen en we kunnen er nog steedsom lachen. Een constructeur die destijds ook aan de koeienstallen gewerkt heeft, vertelde altijd gekscherend dat de koeienstallen vaak luxer zijn dan dehuizen waar de Egyptenaren zelf in wonen. 

Toen ik in 2005 met een bootreis over de Nijl ben geweestbegreep ik dit maar al te goed. Ik heb geen stalen koeienstal gezien wel veel bouwvallenen half afgebouwde kotjes. Nu kan ik me die opmerking wel indenken over wonenin luxe koeienstallen.

Zelf ben ik er redelijk doorheen gemazzeld, achteraf gezien dan. Mijn collega’szijn als staalmensen verder gegaan en ik kon als gedetacheerde elders aan deslag. Een aantal oud-collega’s met partners van het bureau spreek ik nog steedsonder het genot van een drankje en hapje en dan vertellen we onder luid gelachdit verhaal nog eens. Twee jaar na dato kreeg ik een vastdienstverband bij eengroot aannemersbedrijf, toevallig die van die bungalow.


 
 

Bron:Jan van GeelPublicatiedatum: 30 september 2014
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top