Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Opmerkelijke verhalen: #1 De bungalow woning

Constructeur Jan van Geel

 
   


Beste vakbroeders en collega’s,

Het einde van mijn loopbaan als praktikant, tekenaar, constructeur, hoofdconstructeur en constructief ontwerper begint zijn einde te naderen. Begonnen in de tijd juist na de oliecrisis in 1975 en, als het de komende jaren nog goed gaat met de gezondheid en het gezin, werk ik tot medio 2017 bij TASK.

Ik heb tijdens mijn carriére het nodige meegemaakt, van grote flaters tot opmerkelijke prestaties. Komende weken neem ik jullie mee terug in de tijd met de meest opmerkelijke projecten. Veel lees plezier!

 

De Bungalow in Noord-Brabant

Er was eens...

Dit verhaal begint bij aannemer Rinus en die had een zoonJan van Geel, ik dus. In het jaar voordat ik begin aan het praktische jaar aande HTS neemt Rinus een opdracht aan: eenbungalow woning in een klein dorpje in Noord-Brabant.

De opdracht is een zogenaamde D-C contract. Destijds heettehet anders maar het komt neer op eencontract waarbij de aannemer alles doet: van ontwerp tot en met sleuteloplevering.

De opdrachtgever werkt bij de gemeente Rotterdam voor de gemeenteKlundert aan de ontwikkeling van het eerste Moerdijk industrie gebied. Je kunthet tegenwoordig zien als je vanuit het noorden naar het zuiden over deMoerdijkbrug van het Hollandsdiep rijdt en dan de rechterkant.

Terug naar de opdracht, een belangrijke voorwaarde is  dat de gehele bungalow gelijkvloers dient tezijn. Dit is vanwege de meervoudige handicap, epilepsie en verlamming, van éénvan de kinderen. Er komt desondanks toch een tweede verdieping in met vastetrap, de verdieping is slechts deels toegankelijk voor de andere kinderen enouders. De rest van de kap is loze ruimte, er mag namelijk geen halve kap op debungalow van de Welstand. De Welstand zegt:  dat is nergens in deze gemeente.

Andere belangrijke punten voor de rolstoeltoegankelijkheidzijn:  geen deurdorpels, extra brededeuren en dat er rekening wordt gehouden met diverse werk- en reikhoogten.Tevens wil het gezin in verband met het invalide kind liever geen openhaardhebben.

Mijn vader, Rinus, is zelf ouder van negen gezonde kinderen.Hij neemt de opdracht zonder twijfelen aan en is van mening dat ik daar tijdenshet praktisch jaar van de HTS wel invulling aan kan geven.

Na een jaar is iedereen content over het resultaat: eenrolstoeltoegankelijke bungalow.  Alsbeloning kreeg ik een gereedschapskist van een paar honderd gulden cadeau,waarvan ik nog steeds plezier heb. 

We gaan vijftien jaarin de tijd vooruit.

Eind jaren tachtig koopt het hoofd engineering van een grootaannemersconcern  een bungalow inWest-Brabant en laat dat met veel tam-tam weten. Er bleek echter een hoop misaan de bungalow: de deuren zijn te breed, geen dorpels en alles is te laag. Denieuwe eigenaar kan er niet bij waarom het huis zo is gebouwd. Toen het watkouder werd in het najaar is ook de openhaard eens uit geprobeerd met eenschoorsteenbrand als gevolg. Hoe hebben ze het kunnen verzinnen in die tijd?Daarom wil hij graag een gesprek aangaan met de toenmalige  bouwer. 

U moet zich voorstellen dat dergelijk indrukwekkendeverhalen in tienvoud over de afdeling constructie civielwerk gaan. Ik werkte,destijds als gedetacheerd constructeur,  bij toeval bij de desbetreffendeengineeringclub van de nieuwe eigenaar en het verhaal bereikt mij uiteindelijkook.

Ik wist dat de bungalow van 15 jaar terug te koop stond na een leegstand vandiverse jaren. Nadat ik bij wat collega’s informeerde kwam ik tot de conclusiedat het de allereerste bungalow betreft die door mij is uitgetekend  voor de bewuste familie in Noord-Brabant.

Het is inmiddels in de straat van de bungalow ook doorgedrongendat nieuwe bewoners de bungalow betrokken hebben.  Een nagenoeg onbekende hond heeft namelijkeen arm uit de kom getrokken tijdens het uitlaten en er vloog met enige regelmaateen opgevoerde brommer over de stoep. Allemaal geruststellend voor gezinnen met kleine kinderen.

Uiteindelijk eindigt het fiasco weer bij mij op het bordje.Tijdens constructief overleg komt het onderwerp van de bewuste bungalow uitNoord-Brabant ter sprake. Het hoofd engineering, ook constructeur, kon zichniet voorstellen dat ik dat allemaal had bedacht in het verleden.

Het eerste waar ik naar vraag is de naam van de verkoper, dit in verband met de schoorsteenbrand. Deze verkoperblijkt dan ook niet de oorspronkelijk bouwer/eigenaar te zijn van de bungalow. Wel bleekhij de bedenker van de diverse modificaties, zoals de bewuste schoorsteen. Debungalow blijkt tussentijds van eigenaar te zijn verwisseld. De tweede eigenaarwas wat je noemt minder getalenteerd met betrekking tot het begrip bouwen,tegenwoordig heet dat “Help mijn man is klusser”.

Uiteindelijk vertel ik het hoofd engineering over het gezinmet het invalide kind. Uiteraard is bij een dergelijk gezin een openvuur nietbepaald wenselijk. De kinderen van dit gezin ervaren dat anders.
Uiteindelijk blijkt dat het dak in de fik vloog omdat er een enkele dunwandigrookgasafvoer is toegepast en niet van pvc maar staalplaat. Met dergelijkeconstructie is het wachten tot er brand uitbreekt.

Wat is nu hetleermoment?

Luisteren, nadenken, rustig blijven, in de loopgraaf gaan liggen, inwinnen vaninformatie bij derden, vragen stellen en daarna elkaar op basis vangelijkwaardigheid (constructeurs) transparant en eenduidig informeren.


 
 

Bron:Jan van GeelPublicatiedatum: 16 september 2014
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top