Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

Als team verantwoordelijk voor een goed eindproduct

Als contractadviseur geeft TASK’er Eddy van der Ploeg sturing aan vijf onderhoudscontracten in het beheersgebied Noord-Holland van Rijkswaterstaat. Hiervoor wordt de tool van systeemgerichte contractbeheersing gebruikt. Het zijn interessante en uitdagende projecten, waar Eddy graag zijn tanden in zet. 

Als civieltechnicus kwam Eddy na zijn studie terecht bij de gemeente Texel waar hij zich bezig hield met wegenbouwprojecten.‘Dan moet je feitelijk alles doen, van bestek tot begeleiden van de uitvoering’. Vervolgens gaf Eddy zijn carrière verder vorm bij grote infrastructurele projecten en is hij gaan werken als toezichthouder bij de provincie Noord-Holland. Na de provincie is hij overgestapt naar de detacheringswereld en heeft hij bij diverse opdrachtgevers zich ontwikkeld tot projectleider. Zo leerde hij alle kneepjes van het vak in de praktijk.

Sparren

Via de Noord/Zuidlijn deed Eddy ervaring op met geboorde tunnels en rolde hij in het contractmanagement. Als coördinator contractmanagement ondersteunde hij de projectmanager en was hij verantwoordelijk voor het toetsen van de documenten en het afhandelen van het meer- en minderwerk. Met al deze ervaring als bagage kwam hij uiteindelijk bij TASK terecht, waar hij kennismaakte met prestatiecontracten, onder meer bij beheer en onderhoud van de technische installaties van tunnels, bruggen en slagbomen en het dynamischverkeersmanagement-systeem voor Rijkswaterstaat. De relatie met TASK ervaart Eddy als zeer positief, vooral door de persoonlijke benadering en begeleiding vanuit TASK. ‘Het is bepaald niet zo dat je ergens wordt gedetacheerd en je vervolgens aan jezelf wordt overgelaten. Integendeel, TASK zit er bovenop, dat vind ik erg plezierig. Het is heel fijn om met TASK-collega’s en begeleiders te kunnen sparren over het werk. De thema-avonden die TASK organiseert zijn ook zonder altijd heel interessant. De onderlinge kennisuitwisseling vind ik een grote meerwaarde voor mijn werk en professionele ontwikkeling. Ik vind het erg goed dat TASK daar tijd voor vrijmaakt.’

Integraal Projectmanagement

Eddy is momenteel fulltime op een opdracht geplaatst bij Rijkswaterstaat Noord-Holland en wil zich graag verder verdiepen in de IPM-rollen waar Rijkswaterstaat mee werkt voor de contractbeheersing. IPM staat voor Integraal Projectmanagement, waarbij projecten integraal worden uitgevoerd door een projectteam. IPM wordt ook wel het vijf-rollen-model genoemd, omdat er sprake is van vijf rolhouders, namelijk projectmanagement, risicobeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. ‘Je bent als team verantwoordelijk voor een goed eindproduct.’ Veel decentrale overheden zoals waterschappen nemen de werkwijze over. Ook TASK heeft veel ervaring met deze manier van werken.

Inhoudelijk

Sinds kort werkt Eddy als contractleider en is hij verantwoordelijk voor het aansturen van de opdrachtnemer en intern afstemmen en adviseren van de projectmanager en contractmanager. Een rol die hem op het lijf geschreven is. ‘Het inhoudelijk bezig zijn met contracten trekt mij het meest.’ Als contractleider zijn er veel contacten met de andere betrokken partijen en is Eddy ervoor verantwoordelijk de belangen van het project zo goed mogelijk te borgen. ‘Ik zit dicht op de uitvoering, dat heb ik altijd al erg leuk gevonden. Van de wegenbouw ben ik via de geboorde tunnels van de Noord/Zuidlijn nu bij het besturingssysteem van een sluizencomplex aangeland. Dat zijn natuurlijk enorm aansprekende klussen!’

Ontzorgen

Ook het IPM-systeem van werken van Rijkswaterstaat spreekt Eddy erg aan. ‘Je bent niet alleen met techniek bezig, maar je werkt met meerdere disciplines aan het project. Het voordeel is dat iedereen vanuit zijn eigen taal en vakspecialisme aan het geheel van het project werkt. Volgens het principe van Rijkswaterstaat wordt daarbij bovendien veel bij de markt neergelegd. De contractant moet Rijkswaterstaat ‘ontzorgen’. ‘Voor ons betekent dat, dat we met een klein projectteam de marktpartij moeten kunnen aansturen.’ Kunnen werken in teamverband is daarbij cruciaal, wat onder meer inhoudt dat communicatie absoluut een sterk punt moet zijn, voor álle teamleden. ‘Bovendien moet je goed kunnen plannen en de planning bewaken, durven opschalen en elkaar op zaken kunnen aanspreken.’

Pro-actief

Zonder pro-actieve houding van de teamleden is zo’n manier van werken niet haalbaar, zegt Eddy. ‘Je moet zelf in staat zijn dingen op te pakken. Dat wordt ook van je gevraagd. Neem het voorbeeld van de toetscoördinatie. Het is niet voldoende om alleen te toetsen, je moet ook inzichtelijk kunnen maken waar eventuele tekorten zijn en dat vervolgens neerleggen bij degene die daarvoor verantwoordelijkheid draagt.’ Zijn drive haalt Eddy uit de inhoud van de infrastructurele projecten waar hij aan werkt. ‘Infrastructuur kom je tegen zodra je je huis verlaat. Het is toch fantastisch mooi om bij zo’n project te kunnen zeggen “hier heb ik aan gewerkt”!’ De uitdaging zit er voor Eddy in om ‘zijn’ projecten zo goed mogelijk uit te laten voeren door de markt.  

Overview

De komende tijd zal zijn focus liggen bij het Noordzeekanaalgebied, van de sluizen in IJmuiden tot en met Schellingwoude in Amsterdam. Zo wordt er onder meer een dekkend walradarsysteem aangelegd voor de schepen vanaf IJmuiden tot aan Amsterdam. Het besturings- en bedieningssysteem van de zeesluizen wordt volledig vernieuwd. Dit systeem stuurt onder andere het schutten van de sluizen aan. Daarnaast wordt bovendien achterstallig waterbouwkundig onderhoud aan het Noordzeekanaal gepleegd. Als contractleider houdt Eddy vooral een overview over het geheel. ‘Ik ben geen techneut pur sang, die het naadje van de kous wil weten over een sluisdeur. De technisch manager stelt de eisen, daar ga ik vervolgens mee verder in het contract.’

Resultaatgericht

Resultaatgerichtheid is een belangrijke competentie die van je verwacht wordt bij Rijkswaterstaat, zegt Eddy. ‘Dat komt goed uit, want ik vergader niet graag te vaak over hetzelfde. Je moet een beslissing kunnen nemen, zodat je dóór kunt.’ Ook in de relatie met de aannemer moet je communicatief sterk zijn. ‘Je moet het project met elkaar uitvoeren, tenslotte. En sommige projecten lopen vele jaren lang. Om een contract voorspoedig en vlot te laten verlopen is het kunnen inleven in iemand anders belang van wezenlijk belang. Zonder daarbij overigens uiteraard je eigen doelstellingen uit het oog te verliezen. Want wij zijn er wél voor de publieke zaak. Die eigen doelen moeten we altijd voor ogen houden.’

Bron:Publicatiedatum: 16 december 2013
Wat is een productcontract?
Het productcontract Contractadvisering kan worden gezien als een grote menukaart waaruit de contractmanagers van Rijkswaterstaat binnen de drie percelen vastgestelde producten kunnen selecteren en uitvragen aan onze TASK-adviseurs. Een verantwoording van een PV of een managementrapportage zijn voorbeelden van producten uit de menukaart.
Meer info? Kom in contact
Top