SOCIAL TASK

Monica Melis

Monica Melis

Senior projectconsultant

Ik ben Monica Melis en werkzaam als senior projectconsultant omgevingsmanagement. Na een opleiding politicologie en bestuurskunde ben ik werkzaam geweest bij een strategisch bureau als adviseur communicatie & omgevingsmanagement.

Omgevingsmanagement gaat over belangen. Het samenbrengen van partijen en zoeken naar de gemene deler. Omgevingsmanagement is de schakel die, in het complexe speelveld, de binnen- en buitenwereld met elkaar verbindt. Het is van belang dat er wordt ingespeeld op de verwachtingen. Door te weten wat er speelt in de omgeving, op het gebied van belangen en issues, kan veel leed, juridische strijd en imagoschade worden voorkomen voor de uitvoerende partijen.

De dynamiek van omgevingsmanagement is uitdagend en divers. De diverse invalshoeken van o.a. conditionering en de verschillende gesprekspartners maken de rol als omgevingsmanager uniek. Schakelen van bestuur tot aan de mannen op de werkvloer, van onderhandelingen voeren t.b.v. grondverwerving tot het sparren met de nutspartijen t.b.v. kabels en leidingen maakt deze rol uniek. In mijn werk pas ik de mutual gains approach toe. Door heldere communicatie en het voeren van een open dialoog gezamenlijk zoeken naar de gemene deler.

Toen ik in contact kwam met TASK raakte ik direct enthousiast over de mooie projecten die TASK uitvoert, het speelveld waar TASK zich in bevindt en de wijze waarop TASK in de markt staat. Met veel energie en enthousiasme draag ik mijn steentje bij. Bouwen op mensen is een slogan die de organisatie typeert. De wijze waarop er wordt samengewerkt, hoe teams worden samengesteld en hoe mensen binnen projecten zich bewegen maakt projectenwerk wel of niet succesvol. Door intensieve kennisdeling, kruisbestuiving tussen de diverse disciplines en investeren in mensen wordt er het beste uit mensen gehaald en kennis optimaal gebruikt om projecten tot een succes te maken. Trots om daar aan bij te dragen.

Top