SOCIAL TASK

Edward Looyé

Edward Looyé

Projectconsultant

Mijn naam is Edward Looyé. Ik ben 52 jaar en woon in Overijssel. In juli 2018 ben ik in dienst gekomen bij TASK, in het team omgevingsmanagement.

Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven in diverse functies in Marketing, Sales en Inkoop. Mijn rol was die van projectleider/verbinder in een behoorlijk complexe organisatie, waarin collega’s uit diverse bedrijfsculturen een gezamenlijke visie moesten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Een onderwerp waar persoonlijke betrokkenheid en emoties een grote rol spelen, waardoor het zicht op de oplossingen en overeenkomsten wel eens vertroebelt.

Een mooie en inspirerende rol, waarin ik veel van mijn passie kwijt kon. Toch heb ik het roer omgegooid. Ik wilde nóg meer bezig zijn met projecten die bijdragen aan een betere samenleving. Ik zag dat met name de overheid hierin een belangrijke rol vervult. In oktober 2017 werd ik lid van het Team Smart Mobility van de Provincie Overijssel. Een bijzonder project dat mij in staat stelde de gewenste overstap van het bedrijfsleven naar de wereld van de (provinciale) overheid te maken.

Ik had al veel kennis van (marketing van) duurzaamheid en maakte in dit project intensief kennis met slimme mobiliteit, integraal projectmanagement én de wereld van consultancy en overheid. Daarna ben ik in januari 2018 gestart als Projectconsultant Omgevingsmanagent in de projecten N307-IJsseldelta (planuitwerkingsfase) en de N34-Hardenberg (realisatiefase) bij de provincies Flevoland en Overijssel. Totaal verschillende projecten, maar beide met bijzonder mooie doelstellingen voor de IPM-teams.

In deze projecten ben ik vooral bezig met stakeholdermanagement, in nauwe samenwerking met de andere specialisten in de IPM-teams en de lijnorganisatie. Een project dat goed ingebed is in de omgeving levert meerwaarde, waarin de belangen van gemeenten, waterschappen, bewoners, ondernemers en andere stakeholders continu in beeld zijn.

Ik hou altijd zicht op het uiteindelijke doel, maar besteed veel aandacht aan het proces daarnaartoe. Het zoeken naar creatieve oplossingen en verbindingen is mij op het lijf geschreven. Goed luisteren, transparant communiceren. Liever geen acceptabele oplossingen, maar goede, gezamenlijk gedragen oplossingen realiseren.

Inmiddels vervul ik deze rol voor de provincies via TASK. Ik kende TASK vanuit het eerdergenoemde Team Smart Mobility, waar diverse TASK-adviseurs een bijdrage aan leverden. Ik vind het dan ook geweldig om nu zelf aan te haken bij TASK en bij dit enthousiaste team Omgevingsmanagers. TASK biedt mij precies de omgeving waarin ik me steeds verder kan ontwikkelen, mede dankzij de inspirerende interactie met de andere collega’s van TASK. Kennis delen en leren van elkaar.

Top