SOCIAL TASK

Charlotte Vagevuur

Charlotte Vagevuur

Projectconsultant Omgevingsmanagement

Mijn naam is Charlotte Vagevuur en ik ben sinds mei 2018 projectconsultant bij TASK. Hier ben ik werkzaam in het team Omgevingsmanagement, waar we ons focussen op de diverse omgevingsaspecten waarmee projecten te maken krijgen.

Vanuit Future Planet Studies heb ik geleerd om met een interdisciplinaire bril naar complexe vraagstukken te kijken. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, waardoor ik mij voornamelijk bezig heb gehouden met de ruimtelijke componenten van de energietransitie. Na ervaring opgedaan te hebben met ruimtelijke procedures en bestemmingsplannen, merkte ik dat ik integraliteit en projectmatigheid miste in mijn werk. TASK biedt mij de kans om mij hierin verder te ontwikkelen.

Momenteel voer ik een project uit bij de gemeente Amsterdam, waar de energietransitie in volle gang is. De gemeente heeft verschillende buurten aangewezen als proeftuin, waarbij de bestaande gebouwde omgeving gasvrij gemaakt wordt. Het aardgasvrij maken wordt als kapstok gebruikt om een sociaalmaatschappelijk programma aan op te hangen. Daarnaast is dit een natuurlijk moment om de openbare ruimte opnieuw in te delen. Samen met bewoners brengen we de behoefte van de wijk in kaart, waarna we een integraal plan opstellen. Uitgangspunten hierbij zijn het verbeteren van de draagkracht en weerbaarheid van de wijk. Een duurzame leefomgeving is het gevolg van een slim ontwerp.

Binnen mijn werk kom ik in aanraking met verschillende stakeholders, van grote bedrijven tot bewoners die zich zorgen maken om geplande ontwikkelingen. Veelal heb ik te maken met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en een machtsstrijd van verschillende partijen. Dan is het belangrijk om een open dialoog aan te gaan en uit te zoeken wat mensen drijft. Ik haal veel plezier uit het creƫren van de juiste context, waardoor samenwerking voor partijen een logische volgende stap is.

Top