SOCIAL TASK

Kwaliteit en Samenwerking
Anko Grootveld

Anko Grootveld

Projectconsultant

Ik ben Anko Grootveld. Sinds 2000 ben ik werkzaam als projectleider en adviseur in ruimtelijke- en vastgoed projecten. Wat mij drijft is het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit in samenwerking.

Ik heb gewerkt als projectleider en adviseur voor verschillende overheden in ruimtelijke- en vastgoed projecten. Na een periode als zelfstandig adviseur / interim projectleider werk ik sinds 2016 bij TASK als projectconsultant in het team omgevingsmanagement. Momenteel adviseer ik het project Beatrixsluis van Rijkswaterstaat. Binnen dit project ben ik actief als adviseur strategisch omgevingsmanagement (SOM). Ik ben speciaal gericht op de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de ondersteuning van het Q-team Beatrixsluis – Lekkanaal als secretaris.

Voor mij is uitgangspunt dat in elk project verschillende belangen en drijfveren bij elkaar komen. Daarbij is (naar mijn gevoel) de belangrijkste toetssteen dat het uiteindelijke goed werkt: technisch, ruimtelijk en tussen mensen.Graag lever ik hieraan een bijdrage door verschillen in belangen en drijfveren te overbruggen en de kwaliteit van samenwerking te verhogen. Zowel binnen het team, als met stakeholders. Belangrijke waarden daarbij zijn voor mij: best for project, gelijkwaardigheid, in gesprek blijven, kaarten open op tafel en elkaar inzicht geven in belangen en drijfveren. Daarnaast is voor mij belangrijk het proactief delen van knelpunten en zorgen, het luisteren, samenvatten en doorvragen op elkaars opvattingen, uitgangspunten en gevoeligheden en het vertrouwen op elkaars wederzijdse begrip. In het werk maak ik gebruik van de methodieken van Strategisch Omgevingsmanagement en Management Drives.

Het mooie aan TASK, vind ik, is dat we allemaal aan andere projecten werken. Zo kunnen we elkaar stimuleren en van elkaar leren. “Hoe doe jij dit? Hoe doe jij dat? Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Hoe reageerde de omgeving? Wat zou jouw aanpak zijn?”

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met houthakken en zeilen. Ik houd van lekker eten en een lekker biertje (in de winter graag bij de warme houtkachel).

Top